Metsä Fibre Rauman tehdas: Laatu ja kokemus ratkaisevat kumppanuuden

Sellutehtaan kuorimossa on hydrauliikalla tiukat paikat. On kestettävä suuria kuormia ja kulutusta sekä kosteaa, jopa vetistä ympäristöä. Käyttövarmuus on ehdoton edellytys, sillä kuorimon tuotanto vaikuttaa koko tehtaan kapasiteettiin.

  • Hydrauliikkaa tarvitaan lähes kaikissa kuorimon koneissa ja ongelmat puunkäsittelyssä pysäyttävät koko tehtaan

  • Sellutehtaan kuorimossa hydrauliikan täytyy kestää sekä vaativat prosessiolosuhteet että raskaat kuormitukset

  • Uudistuksen kumppaniksi valikoitui PMC Polarteknik, jolla oli vaativan ratkaisun toteuttamiseen riittävästi näkemystä ja kokemusta

Metsä Fibren Rauman sellutehtaalla toteutettiin Mäntylinjan sulatuskuljettimen hydrauliikan täysuudistus vuosiseisokin 2015 aikana. Kumppaniksi valikoitui PMC Hydraulics Oy,  jolla oli vaativan ratkaisun toteuttamiseen riittävästi näkemystä ja kokemusta.

- Uusittu sulatuskuljetinratkaisu on avainasemassa koko puunkäsittelyn kannalta, sanoo hydrauliikkainsinööri Risto Lehikoinen PMC Hydraulicsiltä.

- Hydrauliikkaa tarvitaan lähes kaikissa kuorimon koneissa. Ongelmat puunkäsittelyssä pysäyttävät pahimmillaan koko tehtaan, Risto jatkaa.

- Uudistus oli tarpeen, koska kuorimon 20 vuotta sitten toimitettu hydrauliikka tuli elinkaarensa päähän aiheuttaen katkoja, vikoja ja ylimääräisiä kustannuksia, kertoo Jari Kämäräinen, Aluemestari Botnia Mill Servicestä. Saimme PMC:ltä ratkaisun, jolla saavutamme korkean käytettävyyden ja pystymme vastaamaan tehtaan kapasiteettivaatimuksiin, hän painottaa.

Hydrauliikkaa kovaan käyttöön

Puunkäsittely on raakaa toimintaa. Tukkien käsittelyssä ja kuljetuksessa käytetään suuria voimia joten laitteiden on kestettävä raskaita kuormituksia. Prosessiin liittyy kosteutta ja vettä, joskus myös pakkasta ja kemikaaleja. Hydrauliikan täytyy kestää sekä vaativat prosessiolosuhteet että raskas kuormitus, ja silti toimia täydellä teholla huoltovapaasti pitkiä aikoja.

- PMC:n ratkaisu on selkeä ja juuri tähän kohteeseen sopiva. Se kestää kovassa ympäristössä ja on silti riittävän kehittynyt energiatehokkuuden parantamiseksi ja kapasiteetin nostamiseksi, Kämäräinen kiittää.

- Mittava uudistustyö käsitti kaikki laitteet: hydrauliyksikön venttiileineen, sähköistykset, putkistot, liitännät sekä 8 lineaariantureilla varustettua työsylinteriä. Lopullinen ratkaisu syntyi tiiviissä yhteistyössä asiakkaan ja meidän asiantuntijoiden kesken, Lehikoinen lisää.

Tavoitteena korkeampi käyttöaste

Metsä Fibre:n Rauman tehdas tuottaa 650 000 tonnia EFC-valkaistua havusellua vuodessa paino- ja erikoispaperivalmistukseen. Tuotannosta 41 % menee vientiin. Tehtaan vuosittainen puunkäyttö on täydellä kapasiteetilla 3,4 miljoonaa kiintokuutiota, joka saavutetaan kahdella kuorimolinjalla.

- Kuorimon tuotto vaikuttaa koko tehtaan kapasiteettiin.

Hydrauliikkauudistuksen tavoitteena on ollut 25% kapasiteetin nosto. Läpimenon mitoitusarvo on 350 m³/h, ja tällä hetkellä ajamme n. 250 m³/h kapasiteetilla, toteaa osastovastaava Mika Veteläsuo Metsä Fibrestä.

Kapasiteetin ja käyttöasteen parantamisen peruste on prosessin korkea käytettävyys ja proaktiivinen kunnossapito.

- Uudet toimivat laitteet ovat säästäneet meidät yllätysseisokeilta ja voimme toteuttaa viikkohuollot joustavasti, kun kaikki huoltokohteet ovat helposti saavutettavissa, Veteläsuo perustelee. Aikaisemmin pienikin huoltotyö saattoi edellyttää tuntien purkutöitä, jotta huoltokohde saatiin esille.

Erikoisratkaisu energiatehokkuuteen

Asiakkaan toivomuslistalle kirjattiin energiatehokkuuden parantaminen 20 %:lla. PMC:n ratkaisussa energiatehokkuutta lisätään vähentämällä häiriöitä tehokkaammalla ohjauksella. Sähköautomaation ja anturoinnin avulla voidaan saavuttaa parempi energiankäytön hyötysuhde.

- Anturointi on ollut standardiratkaisumme muissa laitoksissa, mutta toimme sen tällä kertaa mukaan todella rajuun ympäristöön, missä tärinä ja olosuhteiden vaativuus ovat haaste herkille elektroniikkakomponenteille. Asentamalla anturit sylinterien sisään pystyimme voittamaan haasteen ja tuomaan kehittyneen sähköautomaation edut myös kovaan prosessiympäristöön.

- Nyt anturoinnin avulla toteutettu automaattinen seuranta ja diagnostiikka parantavat sekä energiatehokkuutta että käyttövarmuutta, Lehikoinen paljastaa.

Testattua laatua

Sekä Kämäräinen että Veteläsuo kehuvat PMC:n ratkaisun soveltuvuutta kuorimoprosessiin ja sen helppoutta käyttäjille.

- Toiveitamme kuunnellaan, kysymyksiimme vastataan. Ratkaisut ovat käyttäjäystävällisiä ja laadukkaita. PMC:n kanssa olemme saavuttaneet uudistukselle asetetut tavoitteet, miehet kehuvat.

Onnistuneiden ratkaisujen pohjana on PMC:n pitkä kokemushistoria sellu- ja paperiteollisuuden hydraulijärjestelmistä. Yhtiöllä on jo entuudestaan vuosikymmenien mittainen laaja yhteistyöhistoria Metsä Groupin muiden yksiköiden kanssa.

- Olemme olleet mukana pitkään ja monessa. Tunnemme asiakkaan laitteet ja prosessit kuin omat taskumme. Suunnittelemme aina asiakkaan prosessin kannalta parhaan ratkaisun, jonka laatu on heti lähtötasoltaan oikea, myyntipäällikkö Kimmo Salo PMC:ltä listaa. Panostamme 100% laadunvalvontaan. Testaukset ja simuloinnit tehdään niin kattavasti, että laatu voidaan varmentaa jo meillä.

- Me emme testaa tuotteitamme enää asiakkaan prosessissa, Kimmo täsmentää.

Ahlbergin lista

Asiakkaan toiveiden kuuntelusta kiittää myös Metsä Fibren käynnissäpitäjä Ari-Pekka Ahlberg. Hän sai tehtäväkseen laatia listan niistä asioista, jotka käyttö- ja kunnossapidon kannalta haluttiin suunnittelussa otettavan huomioon.

A-P:n listalta löytyy monia käyttäjän näkökulmasta oleellisia uudistuksia , kuten suodattimien huollettavuus ja vaihto päältä päin, säiliöiden vahvistaminen ja suojaaminen vuodoilta sekä painemittausten lisääminen.

- Tärkein edistysaskel on kuitenkin yleinen väljyys, joka tekee nyt käytön ja huollon ja kaiken muunkin liikkumisen helpommaksi ja turvallisemmaksi, Ahlberg hehkuttaa.

PMC ratkaisee...

PMC:n toimintatapaan ollaan Metsä Fibren Rauman tehtaalla kaikin puolin tyytyväisiä. Asiantuntijuus ja kokemus näkyy joka tilanteessa – ja niin myös asenteessa.

- PMC:ssä yhdistyy oikeastaan kaikki, mitä kunnon kumppanilta kaipaamme: kokemus, toimiva teknologia, luotettavat ihmiset, ammattitaitoiset asentajat, korkea motivaatio ja se, että kaikki tehdään kunnialla loppuun saakka.

Näihin sanoihin ja tunnelmiin yhtyivät myös kaikki muut uuden kuorimolinjan kanssa tekemisissä olevat Metsä Fibreläiset koulutustilaisuudessa Raumalla marraskuussa 2015.

” Uudet toimivat laitteet ovat säästäneet meidät yllätysseisokeilta ja voimme toteuttaa viikkohuollot joustavasti”, toteaa osastovastaava Mika Veteläsuo Metsä Fibre:stä.

 
”Saimme PMC:ltä ratkaisun, jonka avulla pystymme vastaamaan tehtaan kapasiteettivaatimuksiin”, kertoo aluemestari Jari Kämäräinen Botnia Mill Servicestä.

Metsä Fibre:n käynnissäpitäjä Ari-Pekka Ahlberg sai tehtäväkseen laatia listan niistä käyttö- ja kunnossapidon kannalta tärkeimmistä asioista.