Jordbruksmaskiner

Vi levererar kompletta block och lösa komponenter till de marknadsledande jordbruksmaskintillverkarna. Vår styrka ligger i dimensionera systemen och välja de rätta produkterna för applikationen. Vi har erfarenhet av utgödslingssystem, utmatningssystem för såmaskiner och tar även fram olika blocklösningar för harvar och vältar.