Träindustri

Träindustrin ställer med sina omväxlande driftförhållanden på hydrauliken höga krav på både utrustning och funktion, och många av de såglinjer vi arbetar med är högt automatiserade. Vi levererar kundunika, avancerade lösningar med bl a vattenhydraulik.

Exempel på applikationer:

  • Timmersorteringar
  • Sågverk
  • Virkesstyrningar
  • Justerverk
  • Torkar