Smörjning

Vi har erfarenhet av de mest avancerade smörjapplikationerna till hydrostatiska lager. Högviskosa oljor är väsentliga för dessa applikationer och det har lett oss till en „state-of-the-art„- kompetens inom området.

En leverantör

Smörjning är en känslig process. Alla delar måste arbeta tillsammans och svaga länkar måste elimineras för att undvika kostsamma avbrott och skador. Den säkraste lösningen är ofta att nyckelfärdigt smörjsystem från en enda leverantör.
Från PMC får du kompletta system för din applikation med pumpar, filter, kylning och tankar. Allt är utformat för att säkerställa pålitlig produktion. Därför bör du låta oss vara ansvarig för ditt behov av smörjsystem.

Världsomfattande

Vi erbjuder dig och dina kunder snabba leveranser av erforderlig reservdelar från Ystad.
Vårt världsomfattande stöd innebär att våra servicetekniker är redo att, med kort varsel,
hjälpa dig på plats.
Våra detaljerade manualer ger dig tydliga och lättbegripliga instruktioner om driften av systemet. Manualerna görs tillgängliga, vid behov, på det språk du önskar.

Avancerad mjukvara

Våra verktyg för design av kritiska överväganden gör att vi kan beräkna avluftningen mycket precist. Det finns t.o.m. en formel för att beräkna luftbubblornas faktiska hastigheten.
Vi har den nödvändig programvaran för att beräkna storleken på returledningen för självåterrinning och tryckfallet genom dessa ledningar vid olika omgivningstemperaturer i grafisk form. Detta ger full kontroll över faktorer såsom temperatur och oljans kondition.

Kompletta smörjsystem

Forskning och utveckling tillsammans med våra kunder har lett till stor kunskap i vad som krävs för att utforma system för drift med högviskosa oljor (400-25 000 cSt).
För att komplettera vårt erbjudande tillhandahåller vi automatiska fettsmörjningssystem
för små rullager och labyrint-tätningar. När det finns risk för att fett från labyrinttätningar förorenar hydrostatiska lager, använder vi olja istället .