Solenergi

En driftsäker energikälla

Vi levererar hydrauliska system med hög driftsäkerhet inom solenergi.

Genom 624 sammanlänkande solfångare till en yta av 510 000 kvadratmeter genereras det årligen drygt 179 000 KWh förnybar solenergi i anläggningen Andasol-1 i Andalusien i södra Spanien.  För att maximera verkningsgraden av ångturbinerna, som är hjärtat av anläggningen, så vill man kunna starta och stoppa utan risk för slitage eller åverkan. Tillsammans med Siemens har PMC konstruerat hydrauliska system med hög driftsäkerhet som ger ökad livslängd.