Hydrostatisk transmission

Under begreppet transmissioner erbjuder vi pumpar och motorer, oftast av axialkolvtyp, som lämpar sig för slutna kretslopp. Pumpar och motorer kan både vara fasta och variabla eller en kombination av dessa utföranden.

Pumparna innehåller oftast en matarpump som via backventiler förser lågtryckssidan av den slutna kretsen med kyld olja.

Vi erbjuder transmissioner från nedanstående tillverkare. Klicka på respektive tillverkares länk för mer detaljerad information.