Ventiler i patronutförande

Ventiler i patronutförande lämpar sig väl för montage i anpassade ventilblock för den mobila marknaden.

Merparten av alla ventiltyper kan fås i patronutförande såsom riktningsstyrande, tryckstyrande, flödesstyrande och back & spärrventiler.

Ventilerna kan fås med handmanöver och elektrisk manöver. Många av ventiltyprna kan erhållas elktriskt proportionalreglerade.

Vi erbjuder ventiler i patronutförande från nedanstående tillverkare. Klicka på respektive tillverkares länk för mer detaljerad information.