Pulsationsdämpare

T.P.D. minskar vibrationsljud med mer än 95%

Vätskeburet ljud i hydraulsystem

Alla typer av hydraulpumpar och motorer ger upphov till tryckpulsationer i hydraulvätskan. Tryckpulsationerna fortplantas med mycket liten dämpning i vätskan ut i systemet och gör att rör sätts i vibration.

Vibrationerna överförs till byggnads- och maskinkonstruktioner via hydraulrörens kontaktpunkter och hörbart stomljud avges från rörledningar och andra vibrerande ytor.

Tryckpulsationsdämparen T.P.D. löser problemet

Tryckpulsationsdämparen reducerar tryckpulsationerna och därmed stomljudsproblemen.

Vibrationer i rörledningar och ventilpaneler ger ofta upphov till läckage, t ex genom utmattning i kopplingar och tätningsytor. Även effektivare filtrering uppnås i de fall tryckfilter används, genom det jämnare vätskeflödet som uppstår.

Tryckpulsationsdämparen skapar således goda förutsättningar för täta, rena och tysta system.