Vingpumpar

Vingpumpar finns med både fast och variabelt deplacement där de variabla pumparna oftast är tryckkompenserade.

Vingpumpar kan erhållas i enkel-, dubbel- och trippelutförande samt i utförande med olika typer av axlar och flänsar.

Vi erbjuder vingpumpar från nedanstående tillverkare. Klicka på respektive tillverkares länk för mer detaljerad information.