Block

Att designa, tillverka och montera kundunika ventilblock är en av våra specialkompetenser. Här får vi i hög grad visa prov på vad långårig erfarenhet och samlad kompetens kan tillföra våra kunders applikationer.

Design

När vi designar ventilblock, använder vi avancerad 3D-teknik. Detta säkerställer att ventilblocken blir rätt dimensionerade och att den efterfrågade funktionaliteten erhålls.

Tillverkning

Vi tillverkar våra ventilblock i nära samarbete med de ledande leverantörerna på området. Leverantörsinstruktioner och mottagningskontroller säkerställer att ventilblocken möter våra specifikationer.

Material & Ytbehandling

Ventilblocken tillverkas i stål eller aluminium av bästa kvalitet. Aluminiumblock ytbehandlas genom eloxering i önskad kulör, stålblocken ytbehandlas med zink som försluts med ett lager av 3-värt krom.

Montering & provning

Ventilblocken monteras av erfarna hydraulmontörer och provkörs i provbänk innan förpackning och leverans. Resultatet från provningen dokumenteras och varje ventilblock märks med ett unikt serienummer.

Kontakta oss!

Söker du en erfaren och kompetent samarbetspartner när det gäller kundanpassade ventilblock, tveka då inte att kontakta någon av våra hydraultekniker.