PMC Hydraulics (SWE)

PMC Hydraulics utvecklar och tillverkar kundspecifika hydraulaggregat och systemlösningar till kunder inom Mobila System, som skogsindustri och materialhantering samt Industri, Energi och Marin. Vi erbjuder en hög servicegrad fokuserad på eftermarknad och distribution av komponenter från ledande komponenttillverkare.

  • PMC Hydraulics

  • PMC Hydraulics

  • PMC Hydraulics

  • PMC Hydraulics

PMC Hydraulics bildades 2009 genom en sammanslagning av AB Gustaf Terling, INAB Automation AB, hydraulikdelen av HL Hydraulikleverantören AB och delar av Hydraul Syd AB.

1 januari 2013 togs nästa steg då PMC Hytech och PMC Hydraulics gick samman under namnet PMC Hydraulics. 

Bakgrunden var att ge våra kunder ett starkare kunderbjudande genom en större samlad hydraulisk kompetens och genom gemensamma arbetssätt öka vår effektivitet. I det samlade bolaget ryms ett stort applikationskunnande inom kundsegmenten industri, marint, mobilt och energi. Den djupa insikten kring kundernas applikationer gör att vi kan ta fram rätt lösningar när nya maskiner ska utvecklas eller existerande ska uppgraderas eller renoveras. PMC Hydraulics erbjuder allt från enkla komponenter, standard och specialanpassade hydraulikcylindrar till utveckling, design och produktion av avancerade hydrauliksystem.

Som en del i PMC Group har vi tillgång till marknadens bredaste produktprogram av hydraulikkomponenter, egen cylindertillverkning och egen blockproduktion. Detta gör att du som kund kan vara trygg att vi kan förse dig med rätt produkt för din applikation oavsett om det gäller systemlösningar eller eftermarknad.

Vi jobbar i nära samarbete med några av branschens absolut ledande leverantörer vilket gör att vi alltid har tillgång till den senaste teknologin inom Hydrauliken. Utöver detta så bedriver vi eget utvecklingsarbete inom valda områden där vi känner att kundernas lösningar kan bli ännu vassare än vad dagens teknologi tillåter. Detta gäller typiskt centrala delar i hydrauliksystemen.

Ett exempel på PMC Hydraulics innovationsförmåga är den patenterade cyklontanken som kraftigt kan minska tankstorleken i jämförelse med traditionella hydraultankar eftersom cyklontanken forcerar avluftning på ett mycket effektivt sätt. Ett annat exempel är våra unika blocklösningar byggda kring inbyggda slider vilket ger mycket utrymmeseffektiva blocklösningar med hög reglernoggrannhet.