PMC Hydraulics (IND)

Bolaget förvärvades i maj 2011 och har verksamhet på två orter, Bangalore och Chennai. Bolaget tillverkar hydrauliska system för reglering och styrning av vindkraftverk för den lokala marknaden.

  • PMC Hydraulics Ltd

PMC Hydraulics Ltd grundades år 2004, dåvarande Winstar Hydraulics, och förvärvades av PMC Hydraulics Group 2011. PMC Hydraulics Ltd stärker gruppens position som ledande leverantör inom vindkraftsindustrin, och ger företaget en stark bas för att vidareutveckla affärer i såväl Indien som övriga Asien.

Bolaget designar och tillverkar blocklösningar och hydraulik system för reglering och styrning av vindkraftverk.

Bolaget har ett 40-tal anställda och är verksamt I Bangalore och Chennai, där även flera av PMC Hydraulics Groups kunder har fabriker.

Tillgång till egen produktionsverksamhet i Indien stärker oss i arbetet att erbjuda hydrauliklösningar inte bara till stora vindkraftsproducenter, utan även till PMC Hydraulics Groups övriga industrikunder med aktiviteter i regionen. Vi förväntar oss också att Indiska kunder inom vissa nischer kommer att ha ett behov av den teknik som vi erbjuder inom hydraulik.