Våra verksamheter

Våra bolag bidrar till lönsamheten hos våra kunder genom att ge nya möjligheter att utveckla deras produktion eller produkter. Kompetens inom hydraulik, pneumatik, smörjteknik och elektromekanik är hög och resurserna stora, bland annat tack vare samarbetet över bolagsgränserna.

PMC Group utgörs organisatoriskt av flera enheter med specialistkompetenser och resurser inom olika kundområden. Enheterna är lokalt placerade nära kunderna. Genom samarbete mellan gruppens olika delar och över gränserna erbjuds kunderna tillgång till hela gruppens breda och djupa kompetens.