Strategier

För att uppnå målen tillämpar PMC följande strategier:

Att etablera globala positioner inom valda applikationsområden

Många av PMCs stora kunder är världsledande inom sina respektive områden, och koncernens erbjudanden är internationellt konkurrenskraftiga. Inriktningen är därför att etablera nya kunder utanför Norden inom valda applikationsområden där PMCs kompetens eller erbjudande är unikt.

Att följa kunderna i deras globala expansion

En stor del av koncernens kunder verkar på en global marknad och har etableringar utanför Norden. För att växa med dessa kunder behöver PMC både kunna leverera i Norden och till
kundernas internationella produktionsenheter.

Att vara den ledande leverantören av hydraulik- och smörjlösningar i Norden

PMC är en ledande leverantör av hydraulik- och smörjlösningar i Norden. Inriktningen är att öka marknadsandelen genom att öka försäljningen på befintliga kunder, etablera nya kunder samt öka närvaron på närliggande geografiska marknader.