Kärnvärden

PMC har fyra kärnvärden som driver alla medarbetare. De utgör PMCs själ och är ledstjärnor i det dagliga arbetet.

  • Våra kärnvärden

Partnerskap

Ett närmare och djupare samarbete,partnerskap, innebär en ökad förståelse för kundens problem vilket ger möjlighet till en tekniskt bättre och kostnadseffektivare lösning. Partnerskap gäller även gentemot leverantörerna. De effektivaste lösningarna uppnås först när partnerskapstanken genomsyrar hela värdekedjan.

Motivation

Koncernens verksamhet baserar sig på individens kunnande och kompetens. En grundförutsättning för att gruppen ska kunna erbjuda kunderna attraktiva lösningar är motiverad personal. Detta ska ske genom att erbjuda en utvecklande och stimulerande arbetsmiljö där entreprenörskap och drivkraft är grundläggande.

Kreativitet

Kreativitet ska inte bara genomsyra gruppens tekniska kunderbjudande utan hela strukturen och affärsprocessen. Att våga anta utmaningar och driva proaktiva förändringar är en självklarhet.

Ansvar

Ansvar präglar alla delar av verksamheten och innebär att alla intressenter ska kunna lita på PMCs medarbetare och lösningar. Ansvar och kvalitet börjar hos individen. Kontinuerliga förbättringar, både i den egna organisationen och hos leverantörerna, är en integrerad del av verksamheten. Det är av stor vikt för varje medarbetare att motsvara överenskomna specifikationer och åtaganden.