Styrelse och revisorer

Porträttbild 140x100

Börje Vernet Board member, Chair of the board

Porträttbild 140x100

Karl Dexner Board member

Född 1987. Civilekonom. Investment Manager på Nordstjernan. Anställd på Nordstjernan sedan 2012

Läs mer om Karl

Karl Myrefors Board member

Christer Kilefors Principally responsible auditor

Född 1962
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Revisor i PMC sedan 2005

Läs mer om Christer