Koncernledning

Porträttbild 140x100

Mikael Lundgren CEO and President of PMC Hydraulics Group

E-mail: mikael.lundgren@pmchydraulics.com

Mikael är anställd sedan 2005 och är utbildad civilingenjör.

Läs mer om Mikael
Porträttbild 140x100

Anders Bäckman Chief Information Officer

E-mail: anders.backman@pmchydraulics.com

Anders är anställd sedan 2012 och är utbildad civilekonom.

Läs mer om Anders
Porträttbild 140x100

Ulf Fridlund Chief Financial Officer

E-mail: ulf.fridlund@pmchydraulics.com

Ulf är anställd på PMC sedan 2000 och är utbildad civilekonom.

Läs mer om Ulf
Porträttbild 140x100

Fia Göransson Chief Human Resources Director

E-mail: fia.goransson@pmchydraulics.com

Fia är anställd sedan 2008 och är utbildad civilekonom.

Läs mer om Fia
Porträttbild 140x100

Jussi Ijäs Chief Sales Director

E-mail: jussi.ijas@pmchydraulics.com

Jussi är anställd sedan 1993 och har en Master of Business Administration (MBA) utbildning.

Läs mer om Jussi
Porträttbild 140x100

A. K Kamam Managing Director of PMC India

E-mail: A.K.Kamam@pmchydraulics.com

A. K Kamam är anställd sedan 2004 och är utbildad civilingengör

Läs mer om A.
Porträttbild 140x100

Alexander Hahn Managing Director of PMC China

E-mail: alexander.hahn@pmchydraulics.com

Alexander är anställd sedan 2016 och är utbildad ingengör.

Läs mer om Alexander