Bolagsstyrning

Nordstjernan har den 12 januari 2016 förvärvat 100 procent av aktierna i PMC Group AB.

Nordstjernan bildar det helägda Dacke Industri AB.

Dacke Industri utgör därmed nytt moderbolag till PMC Hydraulics Group AB med ett flertal dotterbolag inom hydraulikområdet