Dacke Industri avyttrar PMC Lubrication

2016-05-25

Dacke Industri har den 29 april, 2016 avyttrat dotterbolaget PMC Lubrication till SKF Sverige AB.

Avyttringen omfattade inte verksamheten relaterad till Federal Mogul DEVA, denna verksamhet har överförts till PMC Cylinders AB.

Helsingborg 25 maj, 2016

Dacke Industri AB

Börje Vernet
CEO

För ytterligare information, kontakta:
Börje Vernet, CEO Dacke Industri AB, +46 (0)702 98 46 67