PMC Polarteknik levererar dörrsystem för ICX- och PKP-projekt - Optimala livscykelkostnader och optimalt underhåll genom avancerad design

2012-09-25

PMC Polarteknik levererar dörrsystem för tåg av ICx-typ som används av tyska Deutsche Bahn. Ordern lades av Siemens AG, en ledande leverantör av integrerade mobilitetslösningar. Kontraktet, som är värt 13 miljoner euro, undertecknades i december 2011 och följdes av omfattande konstruktions- och valideringsarbete, som fortfarande pågår

Totalt 300 tågset

ICx-tågen, som betraktas som ryggraden i Deutsche Bahns framtida fjärrnät, kommer att tillverkas i två faser. Den inledande fasen kommer att omfatta 130 tåg och den andra fasen 170 tåg.

Hänsyn tas till flera nya aspekter när interiördörrarna konstrueras. I samarbete med Siemens AG har man implementerat en hög reskomfort i kombination med en modulär och mycket flexibel interiörkonfiguration. Eftersom det är möjligt att använda liknande delar för alla dörrar ökar tillförlitligheten, underhållet blir enklare och mindre kapital binds under tågets livscykel. ”En flexibel interiörkonfiguration gör att våra kunder kan använda flera olika dörrvarianter vid olika driftförhållanden och krav”, säger Tomi Ojala, chef för Door Systems Division inom PMC Polarteknik. En av dörrarna kallas till och med den ”flexibla dörren” och den kan installeras efter att tåget monterats och är i kommersiell drift.

En säker och energibesparande lösning

Låg energiförbrukning och branddörrar med mycket låg vikt gör att man kan uppnå målet om att sänka energiförbrukningen med 30 procent. Dörrsystemen förbrukar endast 7W i stand-by-läge och cirka 15W i drift i en situation med nominell lutning. Dörrarna har en kompromisslös brandsäkerhet och uppfyller standarden TSI PRM samt är konstruerade för optimala livscykelkostnader och optimalt underhåll. Exempelvis kan underhåll av vagnarna utföras utan att motorn tas bort.

Konstruerade för kompatibilitet

Idag är trenden att verksamheten överskrider gränserna och ICx-dörrarna uppfyller helt kraven på kompatibilitet. Grundkonfigurationerna är konstruerade för användning i Tyskland och Österrike och tågen med tio vagnar är också konfigurerade för Schweiz. Den första ordern omfattar också tåg utrustade för drift i Nederländerna. Konstruktioner för tåg i flera andra europeiska länder är tillgängliga på begäran.

Långsiktigt ramavtal med Alstom

PMC Polarteknik kommer också att leverera PKP-dörrar för Alstom Transport. Projektet är värt 2 miljoner euro och omfattar branddörrar och flera konfigurationer av vestibuldörrar för 20 tåg på den nya Pendolino-teknikplattformen. Detta är det första projektet inom det redan undertecknade ramavtalet mellan PMC Polarteknik och Alstom Transport.

Om du vill ha mer information kontaktar du:

Tomi Ojala, chef, Door Systems division

tel. +358 207 709 521, e-post: tomi.ojala@pmcpolarteknik.com