PMC Hydraulics och PMC Hytech går samman

2012-11-09

Den 1 januari 2013 går PMC Hydraulics och PMC Hytech samman under namnet PMC Hydraulics.

Målet är att utveckla PMCs verksamhet för att möta de allt högre kraven från svenska och internationella kunder avseende hydraulisk kompetens, helhetslösningar, applikationskunnande, leveransprecision och leveranskvalitet.PMC Hytech och PMC Hydraulics är var för sig framstående bolag men med något skilda kärnkompetenser. Det sammanslagna bolaget blir därför starkare och en bättre samarbetspartner för kunderna genom:

ett konkurrenskraftigt erbjudande för alla segment av den hydrauliska marknadenen bredare bas av kärnkompetens, till exempel har PMC Hydraulics en kompetens i världsklass inom blockdesign medan PMC Hytech är mycket konkurrenskraftiga inom utformning av hydraulikssystem för industriella tillämpningaren geografisk täckning av hela den svenska marknaden från Ystad i söder till Umeå i norr.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Olsson, VD PMC Hydraulics & PMC Hytech, tel +46 703 80 69 95 eller

Mikael Andersson, VD och Koncernchef PMC Group AB, tel + 46 709 42 16 15