PMC förvärvar Hydranor - befäster sin position som ledande leverantör av Hydrauliksytem inom Offshore & Marin

2012-04-02

PMC Group AB(PMC) har den 30 mars 2012 ingått avtal om förvärv av rörelsen i Hydranor AS i Norge. Förvärvet förutsätter norska konkurrensmyndighetens godkännande. Det nya bolagets namn kommer att bli PMC Hydranor AS.

Hydranor är en ledande Nordisk leverantör av hydrauliska högtrycksventiler och ventilblockslösningar för den internationella ”Offshore & Marine” sektorn. Bolaget har sin bas i Kongsberg, Norge och omsatte 2011, 75 MNOK och hade 50 anställda.

”Hydranor tillför PMC ett unikt kunnande och breddar vårt kunderbjudande, inte bara i Norden utan även i våra tillväxtmarknader i Asien”, säger Björn Gundersen, VD PMC Servi AS och ansvarig för PMCs aktiviteter i Norge och kundområdet Offshore & Marin.

”Förvärvet är en del av PMCs strategi, att växa i vår Nordiska hemmamarknad, och att följa med våra kunder ut i världen. Som ett led i den strategin startade PMC, i slutet av 2011, ett nytt bolag i Polen och förvärvade tidigare under 2011 PMC Winstar i Indien, vilket skall läggas till de tidigare etableringarna i Kina och USA”, informerar Mikael Andersson, Koncernchef PMC.

För ytterligare information kontakta:

Björn Gundersen, VD PMC Servi AS, tel + 47 916 00 731 eller
Mikael Andersson, VD och Koncernchef PMC Group AB, tel + 46 709 42 16 15