Ökat kundfokus i PMC Group med ny organisation

2009-04-01

PMC Group genomför den 1 april en förändring i den svenska organisationen. Dotterbolagen Inab, Gustaf Terling, hydraulikdelen av Hydraulikleverantören samt Hydraul Syds verksamhet i Lidköping går samman och bildar ett nytt bolag, PMC Hydraulics AB.

- Bildandet av PMC Hydraulic gör att vi kan utnyttja våra resurser effektivare och därigenom stärka vårt kunderbjudande, säger Mikael Andersson, VD och koncernchef i PMC Group. Som ett led i detta arbete har vi också fattat beslut om att bygga upp en rikstäckande service- och eftermarknadsorganisation.

PMC Hydraulics verkar inom mobil hydraulik och större industriprojekt. Antalet anställda uppgår till 125 personer och omsättningen beräknas till cirka 400 MSEK per år. Till VD har utsetts Mikael Lundgren, tidigare VD för Gustaf Terling.

Hydraulikleverantören kommer i fortsättningen att inrikta sig på mobil- och industrismörjning. Som en följd av detta byter företaget namn till PMC Lubrication AB.

Även övriga dotterbolag inom PMC Group har eller kommer under första halvåret 2009 att anta tillägget PMC i sitt namn.

-De nya namnen är en del i vår strävan att bli tydligare mot kunderna. Med en gemensam identitet blir det lättare att se vad vi står för och bredden i vår kompetens, säger Mikael Andersson.

För ytterligare information, kontakta Mikael Andersson, VD PMC Group, tel +46 70 942 16 15