Hydraul Syd byter namn till PMC Hytech AB

2009-04-27

Som ett led i PMC Group:s arbete med att skapa en mer sammanhållen grupp där ingående företags kompetenser och resurser på ett bättre sätt kan komma våra kunder till godo byter Hydraul Syd namn till PMC Hytech. Det nya namnet är verksamt från 1 maj 2009.

Det nya företagsnamnet speglar vår ökade internationalisering och fokusering på engineering, design och tillverkning av kompletta system där vår 40 åriga erfarenhet och kompetens att skapa tillförlitliga och kostnadseffektiva funktionslösningar med hydraulteknik som bas kommer till sin rätt.

PMC Hytech erjbuder hydraulsystem i form av kompletta hydraulaggregat, bestyckade ventilblock och funktionsanpassade komponentsatser. Systemprodukterna är allt från standardiserade miniaggregat för enklare applikationer till stora komplexa anläggningar för tung industri. Utöver vårt i övrigt breda sortiment av komponenter så backar vi upp våra leveranser med service i form av reparationer, fältservice och underhållsavtal.

PMC Hytech omsatta 2008 ca 188 MSEK och antalet anställda uppgår till ca 75. Exportandelen har de senaste åren ökat markant.

Namnbytet medför inga förändringar i tidigare kontaktuppgifter, kontonummer, organisationsnummer eller liknande.

För ytterligare information kontakta:

Stefan Holmberg, VD PMC Hytech AB, tel +46 70 586 90 20
eller Mikael Andesson, VD och Koncernchef PMC Group AB, tel +46 70 942 16 15