Fokus på tillgänglighet, ekonomi och miljö

Service och support är en viktig del i PMCs erbjudande. Vi bygger nyckelfärdiga system där avtal om service och underhåll kan ingå, men genomför även service på hydrauliksystem från andra leverantörer, i Norden och internationellt.

PMC har utbildad servicepersonal på flera platser i Norden, vilket gör att vi snabbt kan åtgärda fel och därigenom eliminera onödiga och kostsamma produktionsstopp. Flera av PMCs enheter utför även reparationer av system och enskilda komponenter. Vi lagerhåller reservdelarna som behövs.

Vi erbjuder våra kunder eftermarknads- och underhållsservice både i Norden och globalt.