Fullsortimentsleverantör med ett brett och leverantörsoberoende erbjudande

PMC Hydraulics Group är Nordens ledande leverantör av hydrauliklösningar inom teknikområdet PMC - Power, Motion, Control. Erbjudandet spänner från konstruktion och design till färdiga produkter och hydrauliksystem. Vårt kunnande innefattar även elektromekanik.

I gruppen finns ett stort teknik- design – och applikationskunnande. Av de ca 500 anställda är ca 150 ingenjörer. Genom att tillhandahålla allt från skräddarsydda hydrauliksystem och till komponenter, specialprodukter samt eftermarknadsservice och underhåll, har vi unika möjligheter att alltid erbjuda kunderna de bästa lösningarna.

PMCs inriktning är att lösa våra kunders problem och delta i deras utveckling av nya produkter. I dessa lösningar kan PMC fritt välja ingående komponenter utan bindning till någon specifik komponentleverantör. Detta innebär att vi kan erbjuda rätt teknisk lösning till rätt kostnad. Tillsammans med kunder drivs ett antal stora kostnadsreduktionsprojekt som leder till ny teknisk design och nya alternativa komponenter från nya leverantörer.

PMC strävar också efter att utveckla egna hydrauliska delsystem och ventillösningar som kan användas i olika typer av kundapplikationer. Genom att kombinera standardkomponenter med egenutvecklade specialkomponenter kan PMC erbjuda tekniskt optimala och kostnadseffektiva lösningar. Genom att delta tidigt i kundernas produktutvecklingsprocesser blir de tekniska lösningarna än mer effektiva. Koncernen bedriver också egen teknisk utveckling för mer generella tekniska problem inom branschen.

För PMC är denna utveckling och de produkter och system som detta leder till en central del i begreppet att vara "solution provider".

Vi tar ansvar hela vägen från konstruktion av en effektiv lösning, till montage och service & underhåll.