Energi

PMC Hydraulics Group är ledande leverantör av hydrauliklösningar för energiproduktion.

  • PMC - Helhetslösningar för Vindkraft

  • PMC - Hydrauliksystem för styrning av dammluckor och reglering av vattenkraftsturbiner

  • PMC - Hydraulik för ångturbiner i solfångaranläggningar

PMC levererar hydraulik för styrning till vattenkraftverk. I en vattenkraftstation används hydraulik till ett flertal funktioner som luckrensningssystem, intagsluckor, turbinreglering och utskovsluckor. Exempel på kunder är CCI Valve Technology och Andritz Hydro.

PMC levererar lösningar inom hydraulik och smörjning till vindkraftverk till ledande OEM kunder, och deltar även i ett antal utvecklingsprojekt inom vågkraft och solenergi.